Documenten

Statuten => worden u op aanvraag persoonlijk bezorgd

Huishoudelijk regelment (.pdf)

Aansluitingsformulier (.pdf)

Dojo-en trainingsregelment (.pdf)

 

Ongevalsaangifteformulier (.pdf)

 

Terugbetalingsaanvragen mutualiteiten

Christelijke (.pdf)
Socialistische (.pdf)
Liberale (.pdf)
Onafhankelijke (.pdf) 
Neutrale (.pdf)

 

Examenvoorwaarden jeugd (lintjes) -> meer info bij de jeugdtrainers

Examenvoorwaarden volwassenen (lagere graden) (.pdf)

Examenvoorwaarden volwassenen (hogere graden) (.pdf)

 

Flyer training volwassenen (.pdf)


Onkostenstaat VJJF vzw 2018 (.pdf)

Internationale wedstrijdregels competitie DUO 2018 (.pdf)