Examens

Examens - Jeugd (6j -> 14j)

Elke jongeren heeft een stempelkaart. Bij een volle stempelkaart mag de volgende les examen afgelegd worden. Tijdens de les worden ze begeleid door een trainer of assistent ter voorbereiding van hun examen. Vervolgens leggen ze hun examen af van een lintje bij een trainer.

Elke kleur is opgedeeld in 5 delen. Elk deel levert een lintje op. Na het 5e deel mogen ze inwerken voor de gordel.

Het examen van een gordel wordt gepland op een maand zodat deze kan afgenomen worden door de voorzitter van de club.


Examens - Volwassenen lage gordels (wit -> bruin)
Om de twee maanden is er een vaste datum om het examen af te leggen. Deze datum zal telkens worden vermeld op de maandkalender. Elke zaterdagochtend kan er van 10u tot 12u getraind worden voor je volgend examen. Ook tijdens de gewone lessen worden momenten voor 'programmatraining' ingelast. Tijdens deze programmatraining kan je zelfstandig trainen voor een hogere graduatie.  We trachten ook zoveel mogelijk om tijdens elke programma training voldoende hogere banden te hebben zodat iedereen in individuele groep kan trainen voor een hogere gordel en begeleiding krijgt. 
Voor het examen zelf dan: je moet op voorhand aan onze clubvoorzitter via mail laten weten dat je op de desbetreffende datum examen aflegt. Zo kunnen wij op de dag van het examen genoeg trainers voorzien zodat je een eerlijk examen krijgt. Terwijl jij examen aflegt wordt er voor de andere trainer(s) ondertussen lesgegeven. 

Let op! Voor examens voor blauwe en bruine gordel verschilt het een beetje. Omdat het programma dat gekend moet zijn groter en groter wordt, neemt het examen voor deze twee programma's te veel tijd in om het tijdens de geplande examendagen te doen. Als je voor deze graduatie's wilt gaan, bespreek dit de clubvoorzitter om een geschikte datum af te spreken. 


Examens - Volwassenen hoge gordels (zwart -> ...)

Vanaf je je bruine gordel hebt behaald zit het erop om examens af te leggen in clubverband. Dan heb je het hoogste niveau bereikt binnen je club. Maar de club is bij de VJJF vzw aangesloten waar je dan verder kan gaan voor hogere graden. Dus vanaf je voor 1ste dan gaat, moet je examens afleggen bij leden van de Technische commissie van de VJJF vzw. 

In de VJJF vzw zitten verschillende stijlen. Onze club is verbonden bij "Tomonokai". 
Op een opgegeven datum Shodan Shiken afleggen. Dit bestaat erin je programma bruin te laten zien aan leden van de examencommissie Tomonokai (maar op een hoger niveau dan bij je examen bruin!).
Meer info bij je clubvoorzitter (die ook zetelt in deze examencommissie). 

Voor elke graadverhogen op federaal niveau zal Matthias en/of Rudi voor de nodige begeleiding zorgen.