Informatieplicht vrijwilligers

Informatieplicht vrijwilligers
Hieronder vind u een document waar u alle informatie kan vinden die nodig is om te voldoen aan de wetgeving over vrijwilligerswerk. Indien u nog ergens vragen over hebt mag je ons gerust even mailen


1. Gegevens sportclub
Naam: Ippon Sint-Niklaas vzw
Adres: Moleken 56
  9100 Sint-Niklaas
Tel.: 0486/66.82.69
E-mail: ippon_sint_niklaas@hotmail.com

 

Onbaatzuchtige doelstelling:

Beoefenen en aanleren van wettige verdediging door de krijgskunst ju-jitsu


Juridisch statuut: vereniging zonder winstoogmerk

Identiteit van de verantwoordelijken van de vereniging:
   Voorzitter
   Hilgert Rudi
   
   Ondervoorzitter
   Van Leuvenhaege Matthias
 

   Secretaris
   Gert Van Broeck


   Penningmeester
   Van Remoortere Veerle


2. Verzekeringsinformatie
Waarborg waarvoor een verzekeringspolis werd afgesloten:
   Voor vrijwilligers die lid zijn van de VJJF:
      - lichamelijke ongevallen
      - de burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de organisatie met uitzondering van de 
        contractuele aansprakelijkheid
   Voor vrijwilligers die geen lid zijn van de VJJF:
      - de burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de organisatie met uitzondering van de 
        contractuele aansprakelijkheid

Maatschappij waarbij de polis werd afgesloten: Arena nv.

Polisnummer: L.O. 1.113.482 // B.A. 1.113.483


3. Kostenvergoeding
Lesgevers en assistenten krijgen een forfaitaire onkostenvergoeding voor de gegeven lessen. Het bedrag van de vergoeding wordt bepaald op het type les en welke kwalificatie men hiervoor heeft.

De sportclub betaalt voor andere activiteiten geen kostenvergoeding uit voor vrijwilligerswerk. Tenzij deze op voorhand zijn aangevraagd en goedgekeurd door het bestuur. 


4. Geheimhoudingsplicht
Indien je als vrijwilliger kennis krijgt van geheimen die je zijn toevertrouwd in het kader van het vrijwilligerswerk mag je deze, overeenkomstig artikel 458 van het strafwetboek, niet bekend maken tenzij de wet je hiertoe zou dwingen of indien je een getuigenis zou moeten afleggen. Overtreding van deze verplichting kan worden gestraft met gevangenisstraf en een geldboete.